Tandvårdsbidrag

Mer information om bidraget hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Allmänt tandvårdsbidrag

Vi är anslutna till Försäkringskassan vilket gör att du kan nyttja det allmänna tandvårdsbidraget hos oss. Vi frågar alltid dig som patient om du önskar nyttja ditt tandvårdsbidrag. Beroende på ålder och när du senast besökte tandvården kan du ha tandvårdsbidrag. Tandvårdsbidraget förnyas varje år och går att spara i två år.

Från det år du fyller 24 år har du rätt till ett årligt tandvårdsbidrag. Det heter allmänt tandvårdsbidrag, ATB:

  • Från och med det år du fyller 24 år och till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 år och till och med det år du fyller 64 år är bidraget 300 kronor per år.
  • Det år du fyller 65 år är bidraget 600 kronor per år.

Ditt bidrag förnyas den första juli varje år.

Tandvårdsbidraget kan sparas från ett år till ett annat

Du kan spara bidraget från ett år till nästa. Med två bidrag kan du ta ut hela beloppet på en gång eller dela upp det på två olika behandlingar.

Du kan inte spara bidraget mer än ett år. Du kan till exempel spara ett bidrag på 600 kronor ett år och ta ut båda bidragen året därpå, det vill säga 1 200 kronor.

Är du osäker på om du redan har använt ditt tandvårdsbidrag? Fråga oss!