Prislista för åtgärder vi oftast utför

Behandlingspriserna kan variera beroende på omfattning och tandstatus för varje enskild individ. Priserna nedan gäller innan eventuella innestående ATB/STB dragits (allmänna tandvårdsbidrag/särskilt tandvårdsbidrag) eller om man kommit upp i ett högkostnadsskydd. För att kunna beräkna och lämna ut ett utförligt kostnadsförslag för just Dig rekommenderar vi att man först börjar med en undersökning hos tandläkare.

Priserna gäller under 2024 och kan komma att ändras 2025-01-15.

Basundersökning utförd av tandläkare | 1020 kr

I undersökningen ingår 4 röntgenbilder. Kontroll av dina slemhinnor, tunga och käkleder. Kontroll av eventuella munsjukdomar som karies, tandköttsinflammation och tandlossning. Bettkontroll samt munhygien. Lätt borttagning av salivtandsten i underkäksfronten. Information om förebyggande tandvård samt ett kostnadsförslag om eventuellt vidare behandling blir nödvändigt. Vid mer omfattande undersökning med exempelvis fler röntgenbilder tillkommer en extra kostnad.

Tandhygienist-besök | 865 – 1.835 kr

Priser hos tandhygienist varierar beroende på tandstatus och kan i vissa fall kräva fler besök. Vid varje besök ingår Kontroll av eventuellt tandköttsinflammation/tandlossning, information och instruktion samt rengöring (tandsten, plackbeläggning, missfärgning) och polering. Vid rengöring används olika hjälpmedel som exempelvis ultraljud, handinstrument, AirFlow samt polering beroende på vad som krävs för varje enskild individ.

Akut besök hos tandläkare | 455 kr

Priset avser endast för det akuta besöket. Röntgen och behandling tillkommer en extra kostnad.

Röntgenbild en tand | 75 kr

Delstatusröntgen | 250 kr

Panoramaröntgen | 725 kr

Lagning med komposit | 915 –1.995 kr

Priset varierar beroende på tandens position och antal ytor som behöver lagas.

Rotfyllning | 4.160 – 6.690 kr

Priset varierar beroende på antal rotkanaler som tanden har (1-4 kanaler).

Utdragning av en tand | 1.260 – 1.785 kr

Priset varierar beroende på om det är en enkel eller komplicerad utdragning.

Kirurgisk tandutdragning visdomstand | 4.150 kr

Kompositkrona | 2.205 kr

Porslinskrona |  6050 – 7.665 kr

Tandblekning med individuella skenor | 3.700 kr

I priset ingår färgtagning, avtryck och framställning av blekningsskenor. Därefter ges information och utlämning av skenorna, 4st blekningssprutor ingår, blekningen utförs hemma. Innan blekning utförs bör tänderna vara rena från tandsten och missfärgningar, därför kan ett besök till tandhygienisten vara nödvändigt (ingår ej). Blekningen måste även godkännas av tandläkare innan start vilket kan göras vid undersökning.

Hård bettskena | 4.195 kr

Mjuk bettskena | 2.835 kr

Konsultaion för osynlig tandställning | 0 kr

Sparks Clear Aligner | 30.000-60.000 kr

Osynlig tandställning

Implantat

Priset varierar beroende på behandlingens omfattning varav pris ges bäst vid konsultation/undersökning hos tandläkare.

Möjlighet till avbetalning

Vi erbjuder smidig avbetalning via Wasa Kredit.